Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1 TANIMLAR

1.1 SİTE: İşbu sözleşmede belirlenen kurallar dâhilinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu ve internet ortamında http://tr.beruby.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu mecraları ifade etmektedir. (Bundan sonra beruby olarak anılacaktır).

1.2. PARTNER: beruby ile anlaşma gerçekleştirerek ÜYE’lere çeşitli hizmetler ve ürünler sunan iş ortaklarıdır.

1.3 ÜYE: İnternet vasıtası ile beruby’ye erişen ve beruby’de partner ve ortaklar tarafından sunulan hizmetleri kullanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

MADDE 2 HİZMETLER

2.1 beruby Hizmetleri: beruby hizmetinin amacı  PARTNERler ile yapılan anlaşmalar kapsamında ÜYElerin bir ürün satın alma, site ziyareti ya da Facebook'ta bir sayfanın 'hayranı' olma ya da video izleme karşılığında bazı avantajlardan yararlanmasını sağlamaktır. beruby bahsedilen bu hizmetleri kullanıcılara direkt olarak kendi sağlamaz.

2.2 beruby 'nin sağladığı hizmet ÜYE’ler için tamamen ücretsizdir. beruby, kayıt olmak da dâhil olmak üzere sunduğu hiçbir hizmet için sizden para talep etmez. Bu anlamda beruby üyeliğiniz tamamen sizin isteğinize bağlı olup her hangi bir tüketim, satın alma ya da beruby'yi kullanma gibi bir zorunluluk gerektirmez.

MADDE 3 YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1 beruby komisyon sisteminin kusursuz çalışması için mümkün olduğu kadar fazla çaba göstermektedir fakat PARTNERlerden kaynaklanan doğru hesaplanmayan komisyonlardan, iptal edilen komisyonlardan ve ödemelerdeki gecikmelerden beruby sorumlu değildir ve komisyonların ödeneceğini garanti edemez. 

3.2 beruby sistemi üzerinden giriş yapıldığı, alışveriş günü ve saati belli ya da satın almayı kanıtlayan bir alışveriş onay maili bulunan fakat işlenmeyen komisyonların itirazının sitelere iletilmesi konusunda gerekli girişimleri yapar. İtirazlar satın alım tarihinden en fazla 30 gün içerisinde yapılmalıdır, bu süreden sonra yapılan itirazlarda sitelerin itirazı kabul etmemesi durumunda sorumluluk beruby 'ye ait değildir.

3.3 beruby yalnızca PARTNERLER tarafından ödenen komisyonları onaylayabilir ve PARTNERLER tarafından yapılan bu ödemeler beruby'ye ulaştığında beruby bunların aylık olarak kullanıcılara ödeneceğini garanti eder.

3.4- beruby kişisel bilgileri gizli tutar ve ÜYE bilgilerinin üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri alacağını taahhüt eder. beruby’ye yapılacak saldırılar sonucunda ÜYE bilgilerinin üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda beruby’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını ÜYE Kabul etmiş sayılır.

3.5- beruby tarafından düzenlenen anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, PARTNERLER tarafından ÜYElere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla pazarlama araçlarında kullanılabilir.

3.6- beruby, ÜYELERin beruby’ yi kullanımına dair bilgilerini teknik bir yöntem olan Cookies kullanarak elde edebilir. Bu bilginin elde edilme amacı ÜYElerin gerçekleştirdikleri işlemlerin hem beruby hem de PARTNERler tarafından izlenebilmesidir ve bu bilgiler farklı bir amaçla kullanılmamaktadır.

3.7- ÜYEler işbu sözleşmeyi kabul ederek 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. ÜYEnin 18 yaşından küçük olduğunun tespit edilmesi halinde, beruby, ilgili üyenin sözleşmesini tek taraflı olarak fesih eder. Bu halde ÜYEnin hiçbir talep hakkı yoktur.

3.8- Şüpheli durumlar tespit edildiği taktirde beruby sahte kazançları önlemek adına herhangi bir hesabı iptal edebilir (Eğer bir kullanıcı iş bu anlaşmada belirtilen şartlardan herhangi birine uymazsa beruby tüm hesaplar için askıya alma ya da iptal etme hakkına sahiptir.)

MADDE 4 DEĞİŞİKLİK

4.1 beruby işbu sözleşmede gerekli gördüğü durumlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır, yapılan değişiklikler http://tr.beruby.com adlı web sitesinde yayınlanınca geçerlilik kazanır. Üyeler bunu bildiğini ve hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5 YÜRÜRLÜLÜK

5.1 İşbu Sözleşme ÜYEnin ÜYE olurken elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olacaktır.

MADDE 6 YETKİLİ MAHKEME

6.1 İşbu Sözleşme 6 ana maddeden oluşmuş olup uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.